Raspored treninga

[preuzmi raspored za štampu]

 

ponedeljak

utorak

sreda

četvrtak

petak

subota

9-10

.

.

.

.

.

slobodan termin odrasli

10-11

.

.

.

.

.

slobodan termin deca
Mijatović

11-12

.

.

.

.

.

VIII ekipa
početnici
Mijatović

12-13

.

.

.

.

.

X ekipa
Petrović

14-15

.

.

.

.

.

.

15-16

.

 

.

.

 

.

16-17

III MD
 (4-6 g.) Vračarević S.

   

III MD
 (4-6 g.) Vračarević S.

 

.

17-18

III MD
(5-7 g.)
Vračarević S.

II MD
 (5-7 g.) Vokić A.

 

III MD
 (5-7 g.) Vračarević S.

II MD
(5-7 g.) Vokić A.

 

18-19

I MD
 (7-9 g.) Mijatović

II MD
 (7-9 g.) Vokić A.

VIII ekipa početnici
Mijatović

  I MD
 (7-9 g.) Mijatović

II MD
 (7-9 g.) Vokić A.

.

19-20

I SD
(10-13g.)
Mijatović

II SD
 (10-13g.) Mijatović

VII ekipa
 

I SD
 (10-13g.) Mijatović

II SD
 (10-13g.) Mijatović

.

20-21

IV ekipa

Petrović

II ekipa

 Vračarević S.

X ekipa

Petrović

II ekipa

Vračarević S.

IV ekipa

Petrović

.

21-22

I ekipa
majstori
Petrović

V ekipa
stariji

Vokić A.

I ekipa
majstori
Petrović

V ekipa
stariji

Vokić A.

I ekipa
majstori
Petrović

.

22-23

III ekipa
mešovita
Mitrović

  BG majstori  

III ekipa
mešovita
Mitrović

.

LEGENDA

Dečje ekipe

III MD - deca od 4 do 6 godina
II MD - deca od 5 do 7 godina
   I MD - deca od 7 do 10 godina

  I SD - deca od 10 do 12 godina
II SD - deca od 10 do 13 godina

Ekipe za starije

Ekipe za početnike (beli, žuti, narandžasti pojas)

Ponedeljak-petak  22:00 - 23:00
Sreda  18:00 - 19:00  i subota  11:00 - 12:00
Sreda  19:00 - 20:00  i subota  13:00 - 14:00
Sreda 20:00 - 21:00  i subota  12:00 - 13:00

 

Mešovite ekipe (razni pojasevi)

Utorak i četvrtak  21:00 - 22:00
Sreda  19:00 - 20:00  i subota  13:00 - 14:00
Ponedeljak-petak  22:00 - 23:00

 

Ekipe (braon, crni  pojas )

Ponedeljak i petak  20:00 - 21:00
Ponedeljak-sreda-petak  21:00 - 22:00
Ponedeljak-petak  22:00 - 23:00
Utorak i četvrtak  20:00 - 21:00